rikukivela

Markkinoille tehtävä selväksi, että muu euroalue ei tule pelastamaan...

...Italian velkaan sijoittavia.

Luigi Di Maio ja Matteo Salvini ovat leikkaamassa valtion tuloja ja työvoiman tarjontaa samalla kun menopuolella ollaan tekemässä suuria lisäyksiä. 15 prosentin tulovero, jota Lega haluaa tasaveroksi kutsua, vaikka siitä ei olekaan kyse, koska neuvotteluissa on jo "varmistunut", että hyvätuloisille tulee korkeammat prosentit. Arvonlisäveron nosto ollaan perumassa. Forneron laki halutaan kumota tai tehdä siihen muutoksia. Alentaa siis eläkeikää, mahdollisesti nostaa myös eläkkeitä. Eläkeikää lähestyvät halutaan valtion tuella houkutella eläkkeelle, "jotta nuoremmille avautuisi työpaikkoja", mikä on todella huonoa politiikkaa ja julkisten varojen käyttöä, jos toteutuu. Italian talouden suurin ongelma on rajusti pienentyneet ikäluokat.

M5S on saamassa läpi kuukausittaisen 780 euron "perustulon", jossa myöskin käytetty nimi on harhaanjohtava, kuten Legan "tasaveron". "Kansalaistuloon" ollaan käyttämässä vain 17 miljardia euroa vuodessa, joten ilmeisesti sen on tarkoitus koskea vain osaa työttömistä, jotka eivät saa mitään muuta tukea.

Velkakirjamarkkinoilla ei ole otettu kovin vakavissaan vaalilupauksia ja vaalien jälkeenkään ei reaktiota juuri tullut. Vasta tänään on tullut pieni reaktio, kun eilen illalla keskeneräinen hallitusohjelmaluonnos vuosi julkisuuteen. 10 vuoden viitevelkakirjan korkoero Saksan vastaavaan nousi päivän aikana eilisen 130:stä 149:ään tällä hetkellä ja alimmillaan tänään Saksan korko oli 0,59, joten jopa 151:een. Tällainen muutos päivässä on paljon. Pörssikurssitkin pakittivat pari prosenttia Milanossa, ei muualla Euroopassa.

Oleellista on se, että Italian 10 vuoden viitevelkakirjan noin kahden prosentin vuosikorko on hämmästyttävän ja huolestuttavan alhainen, kun ottaa huomioon, minkälaista hallitusta ollaan kasaamassa. Esim. JPMorgan antoi muodostumassa olevalle hallitukselle juuri ennen vaaleja kolmen prosentin todennäköisyyden ja sen toteutuessa korkoeron piti hypätä 300 korkopisteeseen eli pelkkää riskilisää 3 prosenttiyksikköä. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-01/investors-beware-ital...)

Markkinoilla joko uskotaan, että Di Maio ja Salvini pettävät lupauksensa tai että Italian riskiä pienentää huomattavasti EKP:n, EVM:n ja euromaiden veronmaksajien pelastustoimet. Sellaistakin on väläytelty, että presidentti ei hyväksyisi hallitusta, jos sillä on vastuuton ohjelma. Salvini ei ole valmis pitäytymään euroalueen sopimuksissa ja EVM:n tukiohjelmaan ei ole oikeutettu ilman ehdollisuutta. Jos sen koko edes riittäisi. Lega haluaa ottaa käyttöön käytännössä rinnakkaisvaluutan ja valmistella mekanismia, jolla eurosta voi erota.

Nyt olisi tärkeää estää se, että Di Maio ja Salvini alkavat ahmimaan uuttaa velkaa liian alhaisilla koroilla, ja sen jälkeen myöhemmin Suomelle ja muille euromaille tulee lasku. Sama koskee muuten myös Kreikkaa, jonka ohjelma on loppumassa ja Kreikka pääsee taas vapaasti ottamaan niin paljon velkaa kuin markkinoilta irtoaa. Mielenosoituksissa Kreikassa vaadittiin jo kaikkien uudistusten ja leikkausten perumista heti, kun ohjelma umpeutuu. Tämä yritetään estää sitomalla jo luvatut (Suomessa ei tätä ole laajasti käsitetty ja käsitelty) euromaiden veronmaksajien velkahelpotukset järkevään talouspolitiikkaan. IMF:hän ei Kreikan lainoja ole helpottamassa omien saataviensa osalta, mutta vaatii euromaita antamaan Kreikalle velkoja anteeksi. On vaatinut jo vuosia voimakkaasti.

Yksi lasku tulisi jo siitä, jos EKP mitätöisi 250 miljardia euroa omistamiaan Italian valtion velkakirjoja, kuten vuodetussa luonnoksessa kirjoitettiin. Tämä on aika mahdoton vaatimus Italialta ja EU:n sopimusten vastaista.

(Taas pari pistettä lisää korkoon tuli sillä aikaa, kun kirjoitin loput tekstistä.)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Di Maio sanoi kävellessään kadulla toimittajille, ettei ole huolestunut korkoerosta.

Salvini sanoi, että korkoeron kasvaminen kertoo siitä, että he ovat tekemässä oikeita asioita.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Nyt olisi tärkeää estää se, että Di Maio ja Salvini alkavat ahmimaan uuttaa velkaa liian alhaisilla koroilla"

Jos Sipilä väsäisi nopsasti lain joka estää Italiaa toimimasta miten tahtoo. Tai sitten pitää hyväksyä että yhteisvaluutassa olemme lähinnä heittopusseja vailla valtaa.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Pitäisi hyväksyä, että jokainen valtio vastaa itse veloistaan. Niin euroalueella kuin koko maailmassa.

Pelkään, että lipsumme takaisin aikaan, jolloin markkinat virheellisesti luulivat, että kaikkien euromaiden riski on suunnilleen sama. Kreikka sai aivan liian paljon ja halvalla lainaa markkinoilta, koska markkinoilla oli jostain syystä syntynyt aivan virheellisiä luuloja.

Sipilä voisi muiden euromaiden johtajien kanssa julkaista julkilausuman, jossa kerrottaisiin, että EVM:n (ESM) apuohjelma tai euroalueen muu tuki tarkoittaisi Italialle sitä, että Italian valtion velkakirjojen omistajat kärsisivät huomattavia menetyksiä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Pitäisi hyväksyä, että jokainen valtio vastaa itse veloistaan."

Niinhän tämä pitäisi, mutta Kreikka jo opetti että olemme vastuussa ja kannamme vastuuta. Orpo on jo maininnut että nykyinen hallitus hyväksyy yhteisvastuun, Sipilä taas puhuu ympäripyöreitä.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Nyt on taas uutta tietoa:

https://www.corriere.it/politica/cards/governo-m5s...

Vielä on asiakirjassa kohtia punaisella, mikä tarkoitta, että asiasta on Di Maion ja Salvinin kesken vielä sovittava.

Tuloveroprosentit 15 % ja 20 %. Tuloraja ei ole selvillä, milloin korkeampi pätee.

Matujen maihinnousut aiotaan estää, vielä ei ole sopua, miten.

EKP:lta ei vaadita 250 miljardin euron velkojen mitätöintiä, vaan sitä, että niitä ei lasketa velkaan mukaan. Koskee kaikkia euromaita.

16 kohtaa tuossa viimeisimmässä luonnoksessa. Tosin kohta, jossa sanotaan Venäjän olevan "strateginen kumppani", on virheellisesti sama kuin kohta 7. Jo aikaisemmin oli tullut tietoon, että pakotteet Venäjää vastaan aiotaan poistaa. Italia voi ne yksin estää, kesäkuussa uusiminen vaatii taas yksimielisen päätöksen.

Kun pääministeriksi nousee joku muu, niin aiotaan perustaa neuvosto, johon kuuluvat mm. pääministeri, Luigi Di Maio ja Matteo Salvini ratkaisemaan tulevaisuudessa esiin nousevia kiistakysymyksiä.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Itse asiassa maahanmuutto-osuus on huono ja aivan samanlainen kuin Italian nykypolitiikkakin; matut halutaan uudelleenohjata suoraan muihin EU-maihin, Dublin-sopimuksesta luopua, pakollinen taakanjako... Uutisointi on ollut harhaanjohtavaa. Tässä koko teksti keskiviikon klo 19 (Italian aikaa) luonnoksesta:

12. IMMIGRAZIONE: RIMPATRI E STOP AL BUSINESS
La questione migratoria attuale risulta insostenibile per l’Italia, visti i costi da sopportare
e il business connesso, alimentato da fondi pubblici nazionali spesso gestiti con poca
trasparenza e permeabili alle infiltrazioni della criminalità organizzata.
Il fallimento dell’attuale sistema di gestione dei flussi migratori rischia di mettere in
discussione gli stessi accordi di Schengen.
L'Italia deve ricoprire un ruolo determinante ai tavoli dei negoziati europei in merito alle
politiche di asilo e di immigrazione. Si deve puntare alla riduzione della pressione dei
flussi sulle frontiere esterne e del conseguente traffico di esseri umani e contestualmente,
nella medesima ottica, ad una verifica sulle attuali missioni europee nel Mediterraneo,
penalizzanti per il nostro paese, in particolare per le clausole che prevedono l’approdo
delle navi utilizzate per le operazioni nei nostri porti nazionali senza alcuna responsabilità
condivisa dagli altri stati europei.
È necessario il superamento del Regolamento di Dublino.
17
Il rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità sancito dal Trattato sul
funzionamento dell’UE deve essere garantito attraverso il ricollocamento obbligatorio e
automatico dei richiedenti asilo tra gli Stati membri dell'UE, in base a parametri oggettivi
e quantificabili e con il reindirizzo delle domande di asilo verso altri paesi.
In osservanza dei diritti costituzionalmente garantiti proponiamo che le procedure per la
verifica del diritto allo status di rifugiato o la sua revoca siano rese certe e veloci, anche
mediante l’adozione di procedure accelerate e/o di frontiera, l’individuazione dei Paesi
sicuri di origine e provenienza, la protezione all’interno del Paese di origine (IPA) e
l’allineamento delle attuali forme di protezione agli standard internazionali.
Contestualmente, al fine di garantire un corretto bilanciamento con gli interessi di
sicurezza e ordine pubblico, occorre poi prevedere specifiche fattispecie di reato che
comportino, qualora commessi da richiedenti asilo, il loro immediato allontanamento dal
territorio nazionale.
Dato che i meccanismi attuali e i consistenti fondi stanziati per l’accoglienza
costituiscono un elemento di attrazione per la criminalità, occorre un più attento controllo
dei costi. Per questo è necessario dare trasparenza alla gestione dei fondi pubblici destinati
al sistema di accoglienza, così da eliminare l’infiltrazione della criminalità organizzata.
Occorre introdurre l’obbligo di pubblicità dei bilanci dei soggetti gestori per assicurare
verifiche puntuali sulla rendicontazione dei servizi e dei beni erogati, sulle spese sostenute
e sui risultati conseguiti.
Si deve superare l’attuale sistema di affidamento a privati dei centri e puntare ad un
maggiore coinvolgimento delle istituzioni pubbliche, a cominciare da quelle territoriali,
affidando la gestione dei centri stessi alle Regioni e prevedendo misure che dispongano
l’acquisizione del preventivo assenso degli enti locali coinvolti, quale condizione
necessaria per la loro istituzione.
È imprescindibile scardinare il business degli scafisti che ha causato sbarchi e morti nel
Mar Mediterraneo e smantellare le organizzazioni criminali internazionali per la tratta
degli esseri umani, con ulteriore cooperazione e coinvolgimento della polizia giudiziaria
di altri Paesi europei.
La valutazione dell’ammissibilità delle domande di protezione internazionale deve
avvenire nei Paesi di origine o di transito, col supporto delle Agenzie europee, in strutture
che garantiscano la piena tutela dei diritti umani. Inoltre riteniamo che si debbano
implementare gli accordi bilaterali, sia da parte dell’Italia sia da parte dell’Unione
europea, con i Paesi terzi, sia di transito che di origine, in modo da rendere chiare e rapide
le procedure di rimpatrio.
Occorre prevedere, contestualmente, l’individuazione di sedi di permanenza temporanea
finalizzate al rimpatrio, ((suluissa oleva punaisella, eli M5S haraa vastaan)con almeno uno per ogni regione, previo accordo con la Regione
medesima, e con una capienza tale da garantire il trattenimento di tutti gli immigrati il cui
ingresso o soggiorno sia irregolare, presenti e rintracciati sul territorio nazionale.)

Ad oggi sarebbero circa 500 mila i migranti irregolari presenti sul nostro territorio e,
pertanto, una seria ed efficace politica dei rimpatri risulta indifferibile e prioritaria.
Ai fini dell’espletamento delle procedure e dell’effettivo rimpatrio, il trattenimento deve
essere disposto per tutto il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia
eseguito in un tempo massimo complessivo di diciotto mesi, in armonia con le
disposizioni comunitarie.
18
Nell’ottica di una gestione delle risorse pubbliche efficiente e congruente con le azioni
politiche da attuare occorre, quindi, procedere ad una revisione dell’attuale destinazione
delle stesse in materia di asilo e immigrazione, in particolare prevedendo l’utilizzo di
parte delle risorse stanziate per l’accoglienza per destinarle al Fondo rimpatri.
Infine, occorre una necessaria revisione della vigente normativa in materia di
ricongiungimenti familiari e di sussidi sociali, al fine di evitare casi fittizi, l’indebito
utilizzo dei sussidi erogati e garantire la loro effettiva sostenibilità rispetto alla condizione
economica del nostro Paese.
In un contesto globale è necessario adoperarsi affinché siano resi trasparenti i flussi degli
investimenti internazionali e il finanziamento dei fondi alla cooperazione. Occorre
bloccare la vendita di armi ai Paesi in conflitto, prevenire e contrastare il terrorismo
internazionale anche di matrice islamista.

(Ai fini della trasparenza nei rapporti con le altre confessioni religiose, in particolare di
quelle che non hanno sottoscritto le intese con lo Stato italiano, e di prevenzione di
eventuali infiltrazioni terroristiche, più volte denunciati a livello nazionale e
internazionale, è necessario adottare una normativa ad hoc che preveda l’istituzione di un
registro dei ministri di culto, lo svolgimento delle prediche in lingua italiana e la
tracciabilità dei finanziamenti per la costruzione delle moschee e, in generale, dei luoghi
di culto, anche se diversamente denominati.)

Inoltre, occorre disporre di strumenti adeguati per consentire il controllo e la chiusura
immediata di tutte le associazioni islamiche radicali nonché di moschee e di luoghi di
culto, comunque denominati, che risultino irregolari. A tale riguardo, onde garantire
un’azione efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale è necessario adottare una
specifica legge quadro sulle moschee e luoghi di culto, che preveda anche la
consultazione popolare preventiva tramite referendum consultivo comunale.

Lega haluaa kieltää saarnaamisen kaikilla muilla kielillä paitsi italiaksi ja selvittää rakennettavien moskeijoiden rahoituksen, M5S haraa vastaan, koska teksti punaisella.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä
Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Kyllä siellä porukka pitää kiinni pankkijärjestelmän pysyvyydestä vaikka väkisin,koska siihenhän tämä kulminoituu.

Ei väliä mitä pankkiirit tekevät tämän varjolla ja ideologisesti sokaistut ei tätä asiaa ymmärrä.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Ilahduin lukiessani tätä, koska tuo niin sanottu tekninen puoli on kunnossa. Kaikilta osin en tosin ole samaa mieltä kanssasi.

Pari sekalaista huomiota. Italian joukkovelkakirjoista vain pieni murto-osa on Euroopan ulkopuolella ja euroalueellakin Italian ulkopuolella kovin vähäisiä määriä. EKP:n ja italialaisten omistusosuus on huomattavan suuri, joten Italian rahoittajilla ei ole oikein suurta huolta. Tuottohan on deflatorisen talouspolitiikan tuoman pitkän taantuman ja nollakorkoympäristössä huikea.

Italialaiset kotitaloudet eivät uskoakseni lähde jälkimarkkinoille käymään kauppaa, vaan kuuluvat buy & hold -rahoittajiin.

Italialaispuolueiden (Liitto ja 5*) makroekonominen puoli on kyllä kunnossa. Viesti on, ettei deflatorinen leikkauspolitiikka toimi taantumassa, vaan on vain pitkittänyt sitä. Ja tämä taantuman pitkittyminen on aina poliittinen riski, joka nyt Italiassa aktualisoitui. Se aktualisoitui toki Kreikassakin, mutta kyseessä oli niin pieni maa, että sitä pystyttiin painostamaan. Siellä asuessani huomasi kyllä, miten paljon Saksaa inhottiin. Suomeakaan ei hirveästi arvostettu.

Räikeä budjettialijäämä voidaan rahoittaa rinnakkaisvaluutalla, mikä on tietysti yhtä kuin euroero ilman, että Italia virallisesti jättää yhteisvaluutan. Juridisia esteitä tälle ei ole. En jaksa uskoa, että Euroopan komissio (joka on seriffin asemassa ja valvoo EU-maiden keskenään sopimasta typerästä 2-pack ja 6-pack -sopimuksia, "talouskurisopimus") suostuu antamaan näin paljoa liekaa budjettialijäämään. Jos antaisi niin Ateenakin haluaisi samaa jne.

Italia tulisi päästää irti euron pakkopaidasta, koska he eivät yksinkertaisesti "osaa elää eurossa." Emme me suomalaisetkaan oikein osaa, koska taantumamme ja aneeminen talouskasvu kesti vuosia.

Kaikesta eri näkemyksistämme huolimatta olen silti iloinen siitä, että kirjoitat asiaa ja osaaminen on kunnossa. Se kielii aidosta kiinnostuksesta näitä asioita kohtaan. Toivottavasti jaksat painaa tulevaisuudessakin.

Hyvää kesää!

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Mistä et ole samaa mieltä? En juuri tuonut mielipiteitäni esille. Kaksi kannanottoa ensimmäisessä tekstikappaleessa. Työvoiman tarjonnan vähentäminen pienentää taloutta. Yhden työpaikka ei ole toiselta pois, vaan pikemminkin lisää kysyntää taloudessa ja on näin mukana luomassa toista työpaikkaa. Voiko tästä olla eri mieltä? Vai oletko eri mieltä siitä, että Italian talouden ja "velkakestävyyden" suurin ongelma on 1972 vuodesta alkanut suuri pudotus vuosittain syntyneiden määrässä? Kun väkiluku on 60,5 miljoonaa, mutta vuodessa syntyy 464 000 lasta (2017), joista vanhemmille, joilla molemmilla on Italian kansalaisuus vain 366 000 lasta, ollaan ongelmissa. Julkista velkaa on 132 %:a BKT:stä (ilmeisesti keinotekoinen BKT:n suurentuminen EKT 2010 -uudistuksen takia mukana laskuissa), talouden kasvu euroalueen huonointa. BKT asukasta kohden vielä viime vuosituhannen lopun tasolla ja jos ennusteet toteutuvat eli selvitään pitkään ilman kriisejä, noin kaksi vuosikymmentä menee, että päästään vuoden 2007 tasolle. Japanin "menetetyllä 1990-luvulla" BKT asukasta kohden kasvoi ostovoimayhdenvertaisilla kansainvälisillä vertailudollareina vajaa 4000 dollaria.

Luin suurimman osan koko eilisestä yöstä ja päivästä Italiasta. Tosin tiesin paljon jo ennestään. Olisin voinut kirjoittaa paljon enemmän asioista, mutta tarkoitus ei ollut raportoida koko tilannetta tänne, vaan esittää huolestumiseni Italian alhaisesta korkotasosta suhteessa poliitikoiden puheisiin ennen vaaleja. Tärkeintä oli/on pitää itseni kärryillä. En saanut kirjoitettua tänne asiasta ennen vaaleja, vaikka tarkoitus oli. Ei ole tarkoitus kirjoittaa tänne vain uutiskoosteita, lieko se edes sallittua? Pitää olla jokin oma mielipide, että tekstin voi julkaista. Muutenhan vain varastaa jonkin italialaislehden jutun?

Viimeksi eilen luin siitä, miten Italian velka on suurimmaksi osaksi kotimaista. Olen toki tiennyt asiasta jo kauan. En tullut maininneeksi asiasta tekstissäni. Vajaa 70 prosenttia velasta on kotimaisilla omistajilla. Italian kotitaloudet eivät ole kovin velkaisia ja Italiassa on edelleen paljon kotimaista varallisuutta.

"Viesti on, ettei deflatorinen leikkauspolitiikka toimi taantumassa"

Italia ei ole taantumassa. https://tradingeconomics.com/italy/employed-persons

En ottanut kantaa, mitä Italian eurojäsenyydelle ja euroalueelle muutenkin pitäisi tehdä. En ole puolustamassa nykyeuroaluetta. Euro ei muuten ole syypää Italian talouden heikkouteen. Liiranhan pitäisi vahvistua, jos Italia eroaisi. Vaihtotaseen ylijäämä 2,8 prosenttia BKT:stä vuonna 2017. Kauppatase ylijäämäinen. Euron "pakkopaita" on estämässä argentiinailua.

"Kaikesta eri näkemyksistämme"

Toivottavasti kerrot, mistä.

"Se kielii aidosta kiinnostuksesta näitä asioita kohtaan."

Nämä asiat eivät minua edes niin paljon kiinnosta.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

En ole samaa mieltä siitä, että markkinoille voidaan tuollaista viestiä antaa. Sehän olisi sama asia kuin sanoisi: "Kuoppaamme euron epäonnistuneena valuuttakokeiluna." En usko, että tuohon mennään.

En siis usko suuriin markkinamullistuksiin (tyyliin Kreikan 2-vuotisen joukkovelkakirjan 1000 prosentin jälkimarkkinakorkoon.) Syy on se, että kv-sijoittajilla ei ole merkittävää omistusosuutta Italian velasta.

Mutta tämä erityisominaisuus luo houkuttelevan vaihtoehdon rahoittaa jättikulutus rinnakkaisvaluutalla. Tätä riskiä ei näy Italin preemioissa. Mielestäni riski ei ole nolla. Eikä siihen EU voi oikein puuttuakaan.

En ole samaa mieltä siitä, että Italian korkotaso (noin 1,9 prosenttia) on alhainen. Siinä on hyvä preemio verrattuna Saksaan, noin 150 korkopistettä. Ja koska euroalueella on de facto oltava yhteinen lompakko niin tällainen preemio on ylellisyyttä.

En väitä, että Italia on juuri nyt taantumassa. Deflatorista leikkauspolitiikkaa on Italiassa harjoitettu kuitenkin vuosina 2011-15. Ja tämä on viivästyttänyt toipumisen aloitusta.

Sääli, jos aihe ei kiinnosta. Ei sille sitten minkään voi.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä Vastaus kommenttiin #12

Pointti on, että pitäisi. Kyllähän poliitikot voivat ottaa kantaa asiaan. Kun Italian korot nousisivat uhkaavasti, ehkä se saisi muutoksia Italian aikomuksiin. Tosin tiedän, että ennusteissa Italian korkomenot itse asiassa vielä laskevat pari vuotta ja tilanne ei ole lähelläkään kriittistä, vaikka korkoero nousisi 100 pisteellä nykyisestä.

Jos euroalue ei voi toimia ilman velkojen yhteisvastuuta, silloin se on parempi purkaa ennemmin kuin myöhemmin. Ja parempi purkaa parempana aikana kuin talouslamassa? Demokraattisesti yhteisvastuuseen tuskin mennään. Ehkä asiaa yritetään piilotella, hivuttaa tai vain vähät välittää kansan kannasta? Aikoinaan luvattiin, että jokainen vastaa itse veloistaan.

Esim. Saksa on halunnut viestiä, että EVM:n apu tarkoittaa sitä, että velkakirjojen haltijat kokevat menetyksiä. Italia on vastustanut rajusti.

"koska euroalueella on de facto oltava yhteinen lompakko"

Miksi? Koska pankit? Minä tekisin suuria muutoksia "pankkijärjestelmään". Talletussuoja pois kokonaan.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä Vastaus kommenttiin #14

Tärkeintä on siis se, että suomalaiset eivät joudu rahoittamaan M5S:n ja Legan lupauksia.

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Ai niin, unohdin yhden huomion.

Vaaleissa (4.3.) 5* saalisti hieman yli 32 prosentin äänipotin. Puolueen kannatus mielipidemittauksissa on nyt samoissa lukemissa.

Liitto sai vaaleissa hieman yli 17 prosenttia äänistä. Puolueen kannatus on nyt 23 prosentissa.

Jyrkkä linja kerää suosiota. Yli puolet alle 45-vuotiaista italialaisista äänestäisi EU-eron puolesta.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Salvini muistutti äänestäjille ja Berlusconille ennen vaaleja joka yhteydessä, että hän on johtaja eikä Berlusconi, jos Lega on isompi kuin Forza Italia. Hän on nyt "keskustaoikeiston" johtaja. Nyt kun se tapahtui vaaleissa, Forza Italian kannatus on pienentynyt saman verran kuin Legan on lisääntynyt. Tosin uusimmassa Lega sai jo 25,5.

http://tg.la7.it/politica/il-sondaggio-politico-di...

Käyttäjän susijumala kuva
Henri Alakylä

Juu, 25 prosenttia, mutta lähes samaan aikaan tehdyssä toisessa kyselyssä alle 23 prosenttia.

Yhtä kaikki, tämä osoittaa italialaisten halun kunnon konfrontaatioon EU:n kanssa.

Ja se voi johtaa ihan hyvään asiaan. Josko lopetettaisiin muun muassa suomalaisten linssiin viilaaminen, ettei tässä mitään liittovaltiota olla perustamassa.

Koska vaihtoehdot ovat joko liittovaltio tai euron purku. Muut vaihtoehdot eivät tule kestämään. Nämä tukipaketit (lue: lahjoitukset) ovat takautuvaa tulonsiirtoa de facto liittovaltion sisällä.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä Vastaus kommenttiin #13

Liittovaltioissa usein valtiot eivät vastaa toisten veloistaan. Riittää, kun on yhteinen pankkijärjestelmä?

Miksi ylipäänsä pitää olla lailla määrätty valuutta? Miksei ole vapautta? Sääntelyä kaikkialla. Sosialismi tuhosi eurooppalaisen sivilisaation. Verojen maksun takia pitää olla jokin valuutta tai yksikkö, jota kaikkien pitää käyttää.

Euroalueella kriisin yhteydessä nostettiin talletussuojaa. Talletussuojaa ei pitäisi olla olemassakaan. Nyky-Suomessa ihmisellä on käytännössä pakko olla pankkitili (ja pankkitunnukset). Se on väärin. Käteisestä halutaan/pakotetaan eroon. Väärin.

Rahan olisi parempi olla esim. arvometallia, jonka materiaalin arvo olisi rahan arvo. Ei niin, että joku taho sanoo, että tämä läpyskä on sitten arvoltaan 500 euroa, vaikka ei oikeasti ole (on vain vaikeasti väärennettävää paperia).

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #15

Ja kukas sen esim. arvometallin arvon sanelee joku muu kuin nyt rahan arvon?

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Ylläpito ei sitten hyväksynyt avainsanoiksi Luigi Di Maio ja Matteo Salvini -nimiä. Ihmetyttää. Hyväksyttyjen sanojen luettelohan on täynnä kirjoitusvirheellisiäkin ilmaisuja. Muutenkaan Suomessa ei nämä asiat ole päässeet uutisiin. Mutta USA:n kirjeenvaihtajaan otetaan melkein joka lähetyksessä yhteys ja kysytään paljon vähemmän Suomeen vaikuttavista asioista.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Tänään vasta hyväksyttiin! Kylläpä kesti, ja kirjoitus on jo osittain vanhentunut.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Voiko presidentti estää ministerin nimityksen?

M5S perustamisestaan saakka on kritisoinut euroa ja se on ollut sille keino kerätä kannatusta. Kansanäänestystä ei tule, vaikka M5S on sitä historiallisesti vaatinut. Nyt M5S ei näköjään halua edes varsinaista eurokriittistä valtiovarainministeriä.

https://www.reuters.com/article/italy-politics-pre...

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

https://uk.reuters.com/article/uk-italy-politics/a...

Kuka laittaa Paolo Savonan nimittämisessä kampoihin? Mattarella? M5S? Molemmat? Kuka päättää M5S:n kannat asioihin?

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Presidentti Mattarella esti Savonan nimityksen ja pääministeriksi tulossa ollut Conte luovutti. Uudet vaalit?

Ylittikö presidentti valtaoikeutensa?

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

291 päivän alimpien ja ylimpien lukujen mukaan Bloombergin 10 vuoden viitejoukkovelkakirjojen mukaan.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset