rikukivela Kirjoituksia lähinnä erilaisista epäkohdista

Yle selvitti puolueiden maahanmuuttonäkemykset

https://yle.fi/uutiset/3-10414751

Artikkelia ei kannata lukea kuin vastausgrafiikan osalta. Sen sijaan lukea PDF-tiedosto.

 

Jussi Halla-ahoa mahdollisesti YLE taas vahingoitti, mahdollisesti antamalla ymmärtää jonkin enimmäispituuden kirjalliselle perustelulle, joka ei sitten koskenut samalla tavalla kaikkia. Perussuomalaiset ja Jussi Halla-aho on saanut YLE:llä näkyvyyttä niin vähän kuin mahdollista, ellei sitten ole kyse kielteisestä asiasta, jolloin vähäpätöinenkin asia pääsee näkyvästi uutisiin. Varsinkaan mikään Perussuomalaisten kanta koskien muuta kuin maahanmuuttoa ei pääse koskaan TV-uutisiin, YLE:n valtakunnallisiin uutisiin (radio, verkko), tärkeimpiin sanomalehtiin ja STT:n kautta levitykseen. On nähtävästi sovittu, että rakennetaan tietynlaista mielikuvaa puolueesta, jonka on laskettu olevan mahdollisimman haitallinen puolueen kannatukselle. A-studioon, Pressiklubiin ym. Perussuomalaiset eivät pääse, paitsi muutaman harvan aivan pakollisen kerran (jottei voi syyttää 100 prosentin varmuudella törkeästä sivuuttamisesta), silloinkin se mietitään tarkasti, kuka olisi mahdollisimman haitallinen edustaja mahdollisimman haitallisessa yhteydessä. Esim. Tom Packalén A-Talkiin silloin, kun puhutaan Venäjästä, jotta voitaisiin rakentaa väärää mielikuvaa siitä, että Perussuomalaiset on Venäjän "hybridivaikuttaja" Suomessa. Todellisuudessahan Perussuomalaiset on ollut juuri se puolue, jonka kansanedustajat ovat suurimmassa määrin yrittäneet estää venäläisten maahankintoja Suomen strategisilta alueilta. Silloin harvoin, kun Halla-aho on (liian vähäksi aikaa) päässyt YLE:llä ääneen, on usein ollut jotain ongelmia. Esim. yhteys ei "jostain" syystä ole toiminut, ja puheenvuoro on jopa sen takia parhaaseen katseluaikaan lopetettu. Äänenlaatu on ollut niin huono, että lauseista ei saa selvää jne.

Simon Elo alkoi päästä jatkuvasti esille YLE:ssä sen jälkeen, kun ilmoitti kannattavansa Terhoa Perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Sen jälkeen hän on ollut usein televisiossa. Simon Elon 2015 saamaan äänimäärään nähden hämmästyttävän hyvä näkyvyys. Li Andersson oli säännöllinen vieras Pressiklubissa ennen kuin hänestä tuli (tehtiin) puheenjohtaja. Ennen kansanedustajaksi pääsemistään hän oli saanut hämmästyttävän paljon valtakunnallista julkisuutta.

 

YLE:lle ja puoluejohtajille pitää taas tässä yhteydessä muistuttaa, että nykyinen 0,7 prosenttia bruttokansantulosta (ei siis -tuotteesta!) on huomattavasti kuormittavampi kuin se, mikä on joskus asetettu tavoitteeksi. Tämä johtuu siitä, että kansantalouden tilinpitoon on tehty käsitemuutoksia ja sisällytetty bruttokansantuotteeseen ja -tuloon uusia asioita (joita ei siellä ollut, kun tavoitteesta päätettiin). Tulevaisuudessa esim. kotityöt voidaan sisällyttää talouden kokoon, SNA 2008:n mukaan vielä ei. Esim. jos lasten hoito, siivous ja ruuanlaitto kotona otetaan tulevaisuudessa mukaan bruttokansantuotteeseen ja -tuloon, kehitysapua pitää kasvattaa voimakkaasti, jotta tilastoissa pysyisi sama 0,7. Lasten hoito, siivous ja ruuanlaitto joltakin ostettuna tai julkisen sektorin tekemänä päiväkodissa tai kotipalveluna kasvattaa BKT:ta ja täten kehitysapua. YK:ssä melkein kaikki jäsenmaat ovat YK:n järjestelmässä "kehitysmaita", joten YK:ssa kehitettävissä kansantalouden tilinpidon järjestelmäneuvotteluissa ylivoimaisesti suurimmalla osalla maista on intressinä, että mahdollisimman moni asia nostaisi BKT:tä. Jo nykyiseen versioon ne saivat muutettua entisiä menoja tuloiksi ja näin 0,7:n tavoitteesta välittävät maat (EU:ssa sovittiin muistaakseni 2005, että kaikki ns. vanhat jäsenmaat sitoutuvat 0,7:ään ja uudet pienempään suhdelukuun välivaiheena 0,7:ään. USA:ssa ja Japanissa suhdeluvulla 0,7 ei ole mitään poliittista merkitystä, ne eivät ole koskaan päässeet lähellekään eikä niillä ole mitään aikomusta päästäkään, juuri nämä kaksi ovat G7:n ja OECD:n DAC:n suurimmat taloudet, mikä laskee huomattavasti keskiarvosuhdelukua) joutuvat nostamaan kehitysapumenojaan entisessä pysyäkseen.

 

Asia, jota näissä ei koskaan mainita, on, että 1990-luvun lamassa, jossa BKT kehittyi paljon paremmin kuin 2008 alkaneessa lamassa, kehitysapua leikattiin paljon enemmän kuin nyt syytetään leikatun. Todellisuudessa Suomi on ollut Britannian kanssa poikkeus, jossa finanssikriisissä ja sen jälkeen suhdelukua on reilusti kasvatettu, kun suurin osa maista talouden supistuessa leikkasi kehitysapua niin, että sen suhdeluku aleni. Suomessa Vanhasen hallitus oli täysin kyvytön tekemään minkäänlaisia leikkauksia valtion menoihin, ja ennen syksyn 2008 romahduksen tajuamista päätetty jättikorotus kehitysapuun vuodelle 2009 (kuten myös sitä edellisille vuosille, jotta saataisiin suhdeluku selvälle kasvu-uralle (kuten hallitusohjelmassa oli sovittu) talouden kasvaessa voimakkaasti) tehtiin taloustilanteesta huolimatta vanhentuneen korotussuunnitelman mukaan. Seurauksena vuonna 2009 suhdelukuun tuli aivan suunnittelematon tasokorotus, koska BKT laski pahimmillaan kymmenen prosenttia vuoden takaisesta (2008 toinen neljännes verrattuna 2009 toinen neljännes). Samanlainen jättikorotus suhdeluvussa tapahtui 1991. Molemmat kerrat kertovat Suomen poliitikkojen surkeasta kyvystä ja halusta leikata julkisia menoja, vaikka talous romahtaa ja kehitysapu rahoitetaan velalla.

2007 luku oli siis 0,39, mutta tämä ei ole vertailukelpoinen nykyisiin lukuihin nähden. Nykyisillä laskusäännöillä vuoden 2007 luku olisi arviolta enintään 0,33, todennäköisesti vähän päälle 0,3. Ennen finanssikriisiä Suomen tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat suuremmat mm. Nokian takia kuin viime vuosina. Nykyään ne lisätään suoraan BKT:hen. Mm. tämä ja muutama muu muutos nostivat vuoden 2014 oikean suhdeluvun 0,64 myöhemmin 0,59:ään, kuten nyt tilasto näyttää. Vuonna 2007 samat laskusäännöt olisivat laskeneet kehitysavun bruttokansantulosuhdetta enemmän kuin vuoden 2014 0,05 prosenttiyksikköä. Esim. Britannia ilmoitti OECD:lle suhdeluvut sen mukaan, mikä kansantalouden tilinpidon järjestelmä oli käytössä budjetintekoaikaan (eli 2015 OECD:n tilasto näyttää 0,7, vaikka jo syksyllä 2014 muutos tuli voimaan, mutta 2015 vuoden budjetti tehtiin vielä vanhan järjestelmän mukaan) ja piti vuoden 2015 ja edellisten vuosien suhdeluvut ennallaan, toisin kuin Suomi. Muuten Britannian juuri ja juuri vuodesta 2013 lähtien saavuttama 0,7 olisi muuttunut selväksi alitukseksi. Suomi muutti vuoden 2014 hienon saavutuksen 0,64 pienemmäksi, vaikka olisi voitu toimia kuten mm. Britannia. Suomi laski myös muutaman edellisen vuoden suhdeluvut uusiksi eli pienemmiksi.

Ennen talouslamaa siis vuonna 2007 Suomi oli reilussa 0,3:ssa, ja vuonna 2014 pääsi 0,64:ään. Joten Suomi ja Britannia olivat juuri ne maat, jotka finanssikriisissä ja sen jälkeen olivat kaikista epäitsekkäimmät ja laittoivat kehitysavun tärkeysjärjestyksessä korkeammalle kuin kotimaiset julkiset menot tai velanoton vähentäminen. Mm. Espanja toimi toisin. Espanja lopetti oman kehitysapunsa käytännössä kokonaan, vuoden 2015 suhdeluku 0,12. Se oli vielä 2009 0,46. Tuo 0,12 on niin pieni, että se koostuu käytännössä melkein kokonaan Euroopan komission eli EU:n yhteisen kehitysavun Espanjalle luettavasta osuudesta. Saksa teki merkittävän kehitysapuleikkauksen talousromahduksen takia vuonna 2009, siis suhdelukukin laski Saksassa 2009, ei siis vain BKT:n romahdusta peilannut leikkaus, jolla olisi pidetty suhdeluku ennallaan. Suomessa uutisoitiin näyttävästi syksyllä 2009, kun Ruotsi leikkasi rajusti kehitysapuaan seuraavan vuoden budjettiin samaan aikaan, kun Suomi kasvatti euromääräänsäkin voimakkaasti. Vaikka Suomessa talous supistui enemmän kuin Ruotsissa. Ruotsi kuitenkin vain piti kehitysapunsa ennallaan yhdessä prosentissa bruttokansantulosta. Mutta koska bruttokansantulo pieneni, kehitysapua piti leikata.

Näissä "uutisissa", toimittajien artikkeleissa ei koskaan mainita, että USA, Kanada (kyllä, se mukava anti-Trump Trudeau on leikannut Kanadan kehitysapusuhdelukua vallassaoloaikanaan!), Australia, Uusi-Seelanti ja Japani käyttävät rahaa kehitysapuun paljon vähemmän kuin ns. länsieurooppalaiset. Suomea verrataan vain Ruotsiin, ja suomalaisia syytetään vastuun pakoilusta. Ruotsi on maailmanennätystasoa julkisen rahan lahjoittamisessa YK:n järjestöille, pakolaisleireille, ilmastotyöhön ja Green Climate Fundiin, kuten kehitysyhteistyöhön yleensä. (Joten mm. Suomen 2018 presidentinvaalin keskustelu pakolaisista oli erittäin typerää, kun aina ehdokkaat käänsivät asian siihen, että pakolaisia tuli/tulee paljon, koska hallitus ei lahjoita tarpeeksi kehitysapua ja poista tarpeeksi juurisyitä.)

Ensimmäiseen YLE:n tämänpäiväiseen kysymykseen Halla-aho ainoana vastasi, että kiintiöpakolaisia pitäisi ottaa vähemmän kuin nykyisin. Perustelussaan ei kerro, kuinka monta kiintiöpakolaista pitäisi ottaa. Käsittääkseni hänen kantansa on, että ei yhtään, mutta puolueella ei ole asiasta välttämättä tarkkaa kantaa, joten ehkä siksi ei kerro määrää.

 

Toinen kysymys: "Pitäisikö EU:n turvapaikanhakuprosessi hoitaa
ensisijaisesti EU:n rajojen ulkopuolella, esimerkiksi
ehdotetuissa järjestelykeskuksissa?
"

Tähänkin Halla-ahon vastaus on epätyydyttävä. Miksei Halla-aho kirjoita, että ei pitäisi edes olla olemassa mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, kuten erittäin vauraassa, YK-kehitysmaa Singaporessa (joka ei maksa kehitysapua, rahoita pakolaisleirejä, leikkaa päästöjään, tai ilmastorahoita). Suomen pitää erota YK:n vuoden 1951 pakolaissopimuksesta sekä vuoden 1967 pöytäkirjasta. Turvapaikanhakuoikeus on käsittääkseni myös EU:n lainsäädännössä, joten jos Suomi ei saa poikkeuslupaa (näitä poikkeuslupia ja erivapauksia ja muita vastaavia on EU:ssa paljon, esim. Britannialla, Irlannilla ja Tanskalla), EU:sta tulee erota, jotta voimme lakkauttaa turvapaikanhakuoikeuden Suomessa. Singapore kertoo suoraan, että se ei ota vastaan edes sen itsensä mukaan oikeita pakolaisia, vaan pakkopalauttaa heidät hengenvaaraankin. Turvapaikanhakuprosessia ei pidä hoitaa EU:n ulkopuolella eikä sisäpuolella. EU:n turvapaikanhakuleirit EU:n ulkopuolella maksaisivat pelkästään lahjuksina isäntävaltioille miljardeja + valtavat kulut leirien ylläpidosta. Leireillä ei myöskään saisi olla huonot oltavat, tästä kun ollaan aina niin huolestuneita. Joten leirit olisivat itsessään houkuttavia tulla asumaan ja syömään ilmaiseksi. Ennenhän leiritetyt kustansivat elämisensä itse tuottamalla leireillä jotain, mutta raskasta ja tuottavaa pakkotyötä en ole kuullut kenenkään ammattipoliitikon ehdottaneen noille leireille.

 

"Tulisiko peruskouluissa olla yläraja sille, kuinka suuri
osa oppilaista voi olla maahanmuuttajia /
maahanmuuttajien lapsia?
"

Halla-aho: "Tämä ei ole ratkaisu, koska yläraja edellyttäisi joko pitkiä koulukuljetuksia tai
asuinalueiden sosiaalista sekoittamista verovaroin"

Miksei Halla-aho tässä kohti kirjoittanut lisäksi, että tämä kysymys ratkeaa, jos hankkiudumme eroon kyseessä olevista oppilaista. Hän on aiemmin kertonut, että "kotouttamisesta kotiuttamiseen".

Miksei Halla-aho vastaa kehitysapukysymykseen yksiselitteisesti, että kehitysapu pitää lopettaa kokonaan tai että sen paras määrä on nolla euroa vuodessa?

Kukaan muu ei Suomessa näköjään pidä Cotonoun sopimusta jatkuvasti esillä kuin minä. Cotonoun sopimuksen takia Suomi ei voi lopettaa kokonaan kehitysapua. Suomen pitää saada EU:ssa poikkeus sopimukseen tai erota EU:sta, jotta kehitysavun voi lopettaa. Myös kaikista YK:n sopimuksista, jotka pakottavat ns. kehittyneet maat maksamaan erilaisia asioita. 73,9 miljoonaa euroa on budjettiesityksessä tätä Cotonoun sopimuksen pakottamaa rahaa vuodelle 2019. Tämä Euroopan kehitysrahasto on EU:n budjetin ulkopuolella, jäsenmaiden suoraan rahoittama.

Pelkästään EU:n yhteiset laitokset yksinään ovat melkein maailman suurin ODA:n antaja. Suomen pitäisi saada vapautus EU:n yhteisestä kehitysavusta tai erota EU:sta. EU:n vuosittainen kehitysapu (ilman EU:n jäsenmaita siis) on kasvanut vuosikymmenessä hyvin paljon ja nopeasti, ja paljon enemmän kuin muut menot.

Vaikka EU:n toiseksi suurin (Ranska ilmeisesti väliaikaisesti virallisen vaihtokurssin mukaan suurempi talous, mutta valuuttaheilahteluille ei pidä antaa liian suurta painoarvoa vaan katsoa ostovoimakorjattua BKT:tä, punnan arvo heilahtelee eroneuvottelujen käänteiden mukaan) talous eli Britannia ja Pohjois-Irlanti lähtee pois EU:sta ja sen budjetin rahoittamisesta, ja vaikka tämä jäsenmaa sattuu olemaan vielä kokoaankin tärkeämpi, koska on selvä nettomaksaja budjettiin, EU:n seuraavaan seitsenvuotisbudjettiin ollaan tekemässä aivan mieletöntä ja törkeätä LISÄYSTÄ EU:n yhteiseen kehitysapuun: funding will increase from €94.5 billion in the period 2014-2020 to €123 billion from 2021-2027, up by 30%. Melkein kaikkialta muualta leikataan rajusti ja EU:n budjetin kokoa suhteessa jäljelle jääneiden EU:n jäsenmaiden talouteen kasvatetaan, jotta tynkä-EU voisi lahjoittaa resurssejaan muiden käyttöön entistäkin enemmän.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (23 kommenttia)

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Yle selvitti puolueiden maahanmuuttonäkemykset"

Pikaisesti vilkaisemalla en näe kirjoituksessa mainitun mitään muita puolueita kuin PS.

Mitä yrität tällä kirjoituksellasi sanoa?

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Se yrittää sanoa että persut tajuaisivat jotain maahanmuutosta. Heikolla menestyksellä.

Jussi Halla-aho ja Sampo Terho olisivat hyvin voineet esiintyä omana itsenään vuosien takaisessa sketsissa Ihmisten puolue:

"Työperäinen ja humanitaarinen maahanmuutto pitää erottaa toisistaan."

"Kyllä! Vastustamme molempia!"

Käyttäjän jannekejo kuva
Janne Kejo

"Työperäinen ja humanitaarinen maahanmuutto pitää erottaa toisistaan."

Just joo. Yhtä hyvin voitaisiin erottaa kantakirjasuomalaisten lisääntyminen sen mukaan, tuleeko vesat tekemään työtä vai ei.

Apua, maahamme suuntautuu loputon kantasuomalaisten virta!!

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä Vastaus kommenttiin #4

Tulihan se linkki sieltä!

Totta kai lisääntymistä pitää säännellä. Tässä olen perinteisen vasemmiston kannalla. Kannatan eugeniikkaa. Suomi tarvitsee eugeniikkaa menestyäkseen. Maailmanlaajuisesti niin määrää kuin laatua pitäisi säännellä.

Harri Mulari Vastaus kommenttiin #8

#8 vähän naurattaa nyt. Persuihin sitoutunut sitoutumaton kannattaa rodunjalostusoppia.

No just tollaisia persujen äänestäjät ovat.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä Vastaus kommenttiin #10

En ole sitoutunut minkään puolueen näkemyksiin, enkä kuulu mihinkään puolueeseen. Käytännössä täällä valitaan alasvetovalikosta "Sitoutumaton", jos ei ole minkään poliittisen puolueen jäsen. Kerroin vain, miksi juuri Perussuomalaisten kannat kiinnostivat minua.

Valitettavasti Perussuomalaisissa – kuten ei muissakaan puolueissa – eugeniikka ole mitenkään esillä.

Jos vastustat eugeniikkaa, niin millä perusteilla?

http://www.eugenics.net/
https://www.youtube.com/watch?v=vTykeWsaBcw
https://www.youtube.com/watch?v=ZDkrgVyI5fE

Yleisnero Francis Galtonin kirjoitukset: galton.org

Valitettavasti nuo ovat kaikki englanniksi.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Tuossakin on liian pitkä teksti, että suurin osa sen jaksaisi lukea. Aikaakin minulla on rajoitettu määrä.

"Mitä yrität tällä kirjoituksellasi sanoa?"

En mitään muuta kuin mitä siinä sanotaan.

Nykyään heität joka puolelle kommentteja lukematta kunnolla tai vain "pikaisesti vilkaisemalla" mainostaaksesi kirjoituksiasi. Nyt et sentään linkannut mitään.

Minua kiinnostaa kaikkien puolueiden kannat, varsinkin suurimpien puolueiden. Mutta Perussuomalaisten kannat ovat erityisen kiinnostavia ja tärkeitä. Ja ne kiinnostavat minua erityisesti siksi, että aion äänestää Perussuomalaisia tulevissa eduskunta- ja "euro"vaaleissa, mikäli äänestän nykyistä eduskuntapuoluetta.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

"Vasta viimeisen vuosisadan aikana olemme alkaneet nousta kohti maailmaa, jossa luovumme joistain meidän oikeuksistamme ja eduistamme, mutta saamme vastineeksi paremman yhteisen tulevaisuuden. Se toimii, kuten toisen maailmansodan jälkeinen aika on osoittanut, kaikista puutteistaan ja erehdyksistään huolimatta. Populisteilla on tarjolla vain paluuta vanhoihin hyviin aikoihin, kaikkien sotaan kaikkia vastaan. Sitä on jo kokeiltu ihan tarpeeksi." (Esko Valtaoja)

https://www.ts.fi/mielipiteet/kolumnit/4096560/Esk...

Käyttäjän PerttiKannisto1 kuva
Pertti Kannisto

Riku, näet nuoremman sukupolven edustajana selvemmin " poliitikan pelin " kuin "kommentoija konkarit".
Rohkeutta vaan peliin.
terv. Pertti

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

A-studion lopuksi äsken ilmoitettiin, että huomenna A-talkissa on puolueen puheenjohtajia. Sitten luetteli neljän puolueen puheenjohtajat (Maria Ohisalo Vihreiden tämänhetkinen vastaava puheenjohtaja). Miksei perinteisten kolmen suuren puolueen puheenjohtajat? Tai kaikkien merkittävää kannatusta kannatuskyselyissä saavien puolueiden puheenjohtajat, eli Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset lisäksi. YLE:n omassa kyselyssä Perussuomalaiset on viidenneksi kannatetuin puolue, joten rajaksi huomisessa keskustelussa + useissa aikaisemmissakin YLE:n uutisten ja verkkosivujen kyselyissä "suurimmille eduskuntapuolueille" on toimittajien mielestä hyvä ottaa neljä.

https://www.ts.fi/uutiset/maailma/74856/Ruotsi+sup...

https://www.kepa.fi/uutiset-media/uutiset/ruotsi-l...

Harri Mulari

Minusta tossa kyselyssä paljastavaa oli se, että Halla-aho epäisi paperittomilta kaikkein kriittisimmänkin ihmisen henkeä uhkaavan avun. Eli jos PVL:n natsi tai vaikkapa antifantti sattuisivat puukottamaan paperitonta, niin Halla-ahon mielestä yhteiskunnan varoin puukotettua ei pidä auttaa.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Käytännössä sydänkohtauksessa tai aivoverisuonitukoksessa tai vastaavassa soitetaan ambulanssi ja toimitetaan heti sairaalaan. Ei siinä ehditä selvittää, onko henkilöllä minkälainen asema Suomessa.

Koskee myös onnettomuudessa tai väkivallan takia vakavasti loukkaantunutta.

Minulle on soitettu ambulanssi eikä heillä todellakaan ole aikaa alkaa selvittämään maassaolon perusteita ja sairaala ottaa ambulanssilla tulevat suoraan vastaan ja hoitoon.

Eikö jo nyt ole sellainen tilanne, että jos ei ole oikeutettu saamaan julkisen sairaanhoidon kiireellisiä palveluita kuten suomalainen (esim. eurooppalainen sairaanhoitokortti oikeuttaa saamaan), potilaalta peritään todelliset kulut, mutta ei jätetä hoitamatta? Helsinki muutti kuuluisassa äänestyksessään tätä siten, että todellisia kuluja ei peritä, vaan ainoastaan samat maksut kuin suomalaiselta: https://www.hel.fi/sote/fi/palvelut/palvelukuvaus?...

Käytännössä Halla-aho käsittääkseni kannattaa laittomasti Suomessa
oleskeleville samoja oikeuksia kuin matkailijalle, jolla ei ole vakuutusta (eikä Suomen ja matkailijan kotimaan välistä sopimusta asiasta). Heitäkään ei Suomessa sairaalasta hengenvaarassa käännytetä pois, vaikka vakuutusta ei olisi ja etukäteismaksu ei onnistu (ja vaikka vaikuttaisi selvältä, että kuluja ei saada koskaan perittyä).

Jos olen väärässä, korjaa.

---------------------------------------
Nyt huomasin yllä kirjoittamani jälkeen, että Halla-aho on kommentoinut juuri tätä asiaa Twitterissä: https://twitter.com/Halla_aho/status/1045010957146...

Harri Mulari

#12 Surkeasti vastaili Halla-aho. Ei pystynyt antamaan suoraa vastausta vaan vieritti vastuun lukijalle.

Käyttäjän TimoHietanen kuva
Timo Hietanen

Oleellista koko kyselyssä on, että mikään ei oikeastaan ole muuttunut tai
tule muuttumaan jatkossakaan! Suomen poliittinen eliitti haluaa itse tuta
kantapään kautta saman kuin Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Itävallassa,
Belgiassa, Hollannissa, Tanskassa ym. kaikissa niissä maailman maissa,
joihin on kutsumatta tunkeutunut massoittain rauhan uskonnon edustajia.

Maailman pelastamiseen poltetaan satoja miljoonia, kotiutetaan, kotoutetaan,
hyysätään ja hoivataan. Ja osa autetuista puree auttajaansa käteen, ellei ole
ehtinyt upottaa Moraa kahvaa myöten auttajansa lapojen väliin. Mutta ME tietty
kestämme Merkeliä, Macronia ja Mayta lainaten. Koska meillä on vastuu.

Viime vuosien kokemukset ja uutisointi esim. Ruotsista ei ole mennyt perille?
Ruotsin Upsalassa Pilli ja Pulla sytyttävät autoja edelleenkin. Ja joukkorais-
kaukset ovat nyt uutta rikastusta Kansankodin kulttuuriperintöön ja tapoihin
hapansilakkaan ja rapujuhliin työlääntyneille. Ja mikä irvokkainta, nyt Ruot-
sissa ja Suomessa vielä pähkäillään, mikä on ruotsalaista tai suomalaista. Ja
Peppi Pitkätossu muutti Rinkebyhyn !

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Merkeliä ja Macronia on helppo sietää, koska he ovat fiksuja. Orban taas on sietämätön tomppeli.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

"...faktat kehitysmäärärahojen leikkauksista..."

https://rauhantervehdys.fi/2018/10/turha-vaittaa-e...

Aivan sairaan raivostuttava, valehteleva ja typerä PÄÄKIRJOITUS.

"Mielikuvaharjoitus 40 vuoden päähän vuoteen 2058: missä olit ja mitä teit vuonna 2018, kun keskellä Eurooppaa lapset halusivat kuolla pakolaisleirillä tai kun ilmastotutkijat kertoivat, että helteen riivaamat kesät johtuvat yhden tolkuttoman eläimen ahneudesta?

...

Silloin katsellaan toisin silmin lomakuvia matkoilta saarille, joiden reunamilla lapset nukkuivat viemäriveden kastelemilla patjoilla. Silmien edessä ovat myös faktat kehitysmäärärahojen leikkauksista ja päätöksistä, joiden mukaan ihmisoikeudet ja ilmastonmuutos ovat asioita, joita mietitään joskus toiste."

Voi jeesus.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

"Suomen kehitysyhteistyöbudjetti romahtaa 0,35 prosenttiin bruttokansantulosta."

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/805486/Toivakka+...

No eipä romahtanut. Hallitus piti paljon pienemmistäkin säästöistä tiukasti kiinni, mutta ei tästä. OECD:n tilasto näyttää kyseiselle vuodelle (2016) 0,44:ää, VAIKKA TALOUS KASVOI 2016 SELVÄSTI YLI TUOLLOISTEN ENNUSTEIDEN ELI SUHDELUVUN OLISI PITÄNYT OLLA VIELÄ PIENEMPI. Ja tuohon voi lisätä sen noin 0,05, jotta päästään niihin lukuihin, jotka ovat aikaisempien kanssa vertailukelpoisia.

Käyttäjän marttivartti3 kuva
Martti Nurmi

Luin tämän ketjun vasta tänään. Vai on Riku persu. Kiintoisaa tässä on, että blogisti asia-argumentoi. Opponenttien vasta-argumentointi perustui persu- ja halla-aholaissyytöksiin. Jatka Riku tolla tiellä. Tuolla asiapohjalla susta tulee eduskuntaan hyvä vastapaino vihreään ilmasto- ja kehitysapukeskusteluun. Asetu ehdolle!

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Luitko kaikki viestit? En ole minkään puolueen jäsen ja tuskin edes pääsisin Perussuomalaisiin, koska minä olen valmis uhraamaan itseni Suomen, Euroopan ja sivistyksen hyväksi puhumalla myös tärkeistä asioista, joista kaikki puolueet ovat hiljaa. Eugeniikalla, naisten äänioikeutta kritisoimalla (ja muutenkin nykyistä demokratiaa) ja "kansainvälisistä velvoitteista" ja sopimuksista irtautumista vaatimalla ei päästä minkään puolueen jäseneksi saati ehdokkaaksi.

Muistaakseni heti ensimmäinen virke Perussuomalaisten säännöissä ja arvoissa on sellainen, jota en voi hyväksyä. Ja kaikki pitäisi hyväksyä ja niihin sitoutua sellaisenaan, kun anoo jäsenyyttä. Laura Huhtasaari on liian tyhmä puoluejohtajaksi, pääministeriksi, presidentiksi. Oikaisin hänen blogissaan tekemänsä räikeän kielioppivirheen, hän otti nokkiinsa siitä. Tuollainen suhtautuminen on paljastavaa. Minä olen kiitollinen, jos joku vaivautuu korjaamaan tekemäni virheen ja otan opiksi. Tai sitten voi perustella, miksi ei ollut virhe. Laura puolusti kannanotossaan suomen kieltä, mutta kohta kirjoitti taas kokonaisen lauseen englanniksi, koska ei osannut sanoa suomeksi. Jatkuvasti Laura käyttää täysin englanninkielistä sanaa/ilmausta suomenkielisessä virkkeessä, jopa suorassa lähetyksessä televisiossa presidentinvaaliväittelyssä. Jopa kokonaisia lauseita hän kirjoittaa esim. Twitterissä englanniksi suomenkieliselle yleisölle tarkoitetussa viestissään. Vaikuttaa siltä, että Laura yrittää puolueen puheenjohtajaksi. Panostaa ja näkee paljon vaivaa. Tiedotusvälineissä hän saa julkisuutta paremmin kuin kukaan muu (puheenjohtajan rinnalla). En olisi halunnut ikinä äänestää henkilöä, jolla on todellisuuden taju niin alhainen, että on "uskovainen". Äänestin siis Laura Huhtasaarta presidentiksi, koska hän oli huonoista ehdokkaista vähiten huono. Mm. ainoa, joka ei vaatinut lisää kehitysapua, vaan halusi vähentää/lopettaa. Olen tietenkin ollut lapsesta saakka sitä mieltä, että presidentti-instituutiosta luopuminen olisi järkevää ja hyvä säästökohde. Presidentillä ei ole valtaa, mutta suuret kustannukset.

Olen äänestänyt aina kaikissa vaaleissa, edelleen yhteensä useamman kerran Kokoomusta kuin Perussuomalaisia. Muita puolueita en ole äänestänyt. Kokoomuksessa oli hyvää Kokoomusnuoret. Emopuolue huonompi. Nuoretkin menneet ilmeisesti viime vuosina huonoon suuntaan. Suurta julkisuutta vuonna 2013 saanut Kokoomusnuorten tavoiteohjelma sisälsi monia hyviä kohtia. Ylivoimaisesti järkevimmät ja parhaat nuorisojärjestöt olivat Kokoomuksen ja Perussuomalaisten nuorisojärjestöt. Ne olivat myös aika samanlaisia, erosivat paljon kaikkien muiden puolueiden vastaavista, jotka olivat kaikki erittäin vihervasemmistolaisia.

"Kokoomuspoliitikotkin tyrmäävät kokoomusnuorten esitykset"

"verotuksessa otettaisiin käyttöön tasavero, kehitysapu lopetettaisiin, Kokoomusnuoret lopettaisivat euromaiden tukemisen, alkoholisteille ei pitäisi maksaa sosiaalitukia, vaan avun pitäisi tulla pelkästään ruokaseteleinä". Kokoomusnuoret myös lopettaisivat kiintiöpakolaisten vastaanoton sekä poistaisivat laista kiihotuksen kansanryhmää vastaan. En todellakaan äänestänyt mitään emokokoomuslaista, vaan Kokoomusnuorten linjaa ajavaa Kokoomusnuorta. Vaalikoneella etsin äärimmäisen maahanmuuttovastaiset ehdokkaat. Susanna Koski, Eero Lehti ja Elina Lepomäki ovat julkisesti sanoneet haluavansa lopettaa kehitysavun kokonaan, mutta kuitenkin heti vaalien jälkeen allekirjoittavat Kokoomuksen eduskuntaryhmän kannanoton, jossa kannatetaan 0,7:ää. Kehitysavun lopetus on ehdokkaan valinnassa aivan oleellinen kysymys. Silloin 2011 ei ollut selvää, mikä puolue ajaisi eniten kehitysavun vastaista taistelua, joten äänestin Kokoomuksen erittäin kehitysapu- ja maahanmuuttovastaista ehdokasta. Joka oli vapaan talouden ja pienen sääntelyn ja verotuksen kannalla. Julkisia menoja oli valmis leikkaamaan reilusti. Nyt on selvää, että ainoa puolue, joka ei aja kehitysapuun valtavia korotuksia tulevalla vaalikaudella, on Perussuomalaiset.

(Puolueet kirjoitan Kotuksen suosituksen vastaisesti versaalilla alkaen, koska kokoomus on myös yleisnimi, jolloin erisnimi on selvempää kirjoittaa versaalilla alkaen. Perussuomalainen voi olla, vaikka ei ole Perussuomalainen.)

Eduskuntapuolueista Kokoomuksessa ja Perussuomalaisissa eli kahdessa järkevimmässä puolueessakaan ei voi ollenkaan ottaa esille eugeniikkakysymyksiä. Saul Schubak ehdotti julkisuuteen tarkoittamatta kommentissaan, että lapsilisät pois. Näinhän olisi järkevää toimia, koska nykyjärjestelmä on väestön laatua rappeuttava. Saul Schubak perusteli huonosti, mutta asia on oikea. Oikeinkin perusteltuna lopputulos olisi ollut suunnilleen sama. Hän erosi/erotettiin. Perussuomalainen varavaltuutettu ehdotti, että sosiaaliturvalla elävät maahanmuuttajat steriloitaisiin kolmen lapsen jälkeen. Hänet tuomittiin oikeudessa kaikissa asteissa ja erotettiin puolueesta.

Kyllä ollaan kaukana siitä, että pääsisin joskus edes eduskuntavaaliehdokkaaksi, enhän ole koskaan ollut edes minkään puolueen jäsen.

Täälläkin kirjoittaminen täytyy lopettaa, kun Suomea paljon rikkaamman ja vauraamman Singaporen linjan kannattaminen johtaa kirjoitusten poistoon. Äsken huomasin, että uusin kirjoitukseni YLE:n rahanvaatimismainoksesta Jemeniin liittyen on kokonaan poistettu, kaikki kommentitkin menivät samalla. Mitä sääntöä rikoin? Viestikentän alla olevista säännöistä en ainakaan mitään. Kirjoitus vain oli ns. "epäkorrekti" ja liian totuudenmukainen, mikä sattuu tietyntyyppisiin ihmisiin.

Linkolalla näyttää olevan kattavampi sananvapaus ja parempi syytesuoja näissä asioissa kuin muilla. Jos Linkola olisi kirjoittanut tänne saman asian kuin minä, kirjoitusta ei olisi poistettu.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

(koe)

Saadaanko tähän aikaisempi kellonaika kuin ylempänä olevaan pitkään vastausviestiini? Kyseinen viesti näytti ensin neljällä alkavaa tuntia, mutta nyt näyttää kolmosta. Ihmettelinkin, että Uusi Suomi ei ollut siirtänyt järjestelmänsä kelloa oikeaan aikaan.

Käyttäjän marttivartti3 kuva
Martti Nurmi

Kaikki kommentointi, jonka metodi on asia-argumentointi, on kiintoisaa. Kun Singapore-syndroomaasi tutkiskelee, oppii itsekin jotain. Koko kuva oli minulle hämärä, enkä selvästi ollut tajunnut, kuka maksaa mitä, jotta joku pelastaa ilmaston. Viitteittesi tutkiskelu oli kiintoisaa.

Sama pulma on äänestäjillä, kuin Rikulla, nykysysteemissä. Jos "kansanvaltaa" ei saada edes kuvitteellisesti paremmin todennettua, demokratialla on käänteiskuva. Monelle riittää, että kuuluu hyvisten joukkoon. Asiat on silloin sivuseikka. Ne jätetään valittujen päätettäväksi ja farssi jatkuu, 4 vuoden sikasykleissä.

Rodunjalostusoppi edellä tuskin tulet valituksi, vaikka ehdolle asettuisitkin.

Käyttäjän rikukivela kuva
Riku Kivelä

Minä olen jo pitempään kertonut, että Singapore on maailman kehittynein maa ja Singaporessa on maailman itsenäisistä valtioista (vähintään tietty vähimmäisasukasluku) korkein älykkyysosamäärä. Maailmanpankki tässä kuussa määritteli ensimmäisessä inhimillisen pääoman indeksissään Singaporen maailman ykköseksi (World Bank Human Capital Index). Jos otetaan luonnonvaroilla (Katar, Oman, Brunei, YAE, Nauru aikoinaan...) ja vero- ja sääntelykikkailulla (pieniä saarivaltioita, jotka törkeästi käyttävät omaa sääntelyitsenäisyyttään (useat siis aivan itsenäisiä, mutta edes armeijaan ei mene rahaa, koska Britannia (ym.) on vastuussa ja koska eivät ole täysin itsenäisiä valtioita, eivät ole mukana ilmastosopimuksissa ja muissa, ja Britannian (ym.) päästövähennys- ja ilmastorahoitussitoumukset eivät koske näitä rikkaita vero- ja sääntelyparatiisisaaria) omaksi edukseen muun maailman kustannuksella) rikastuneet maat pois, Singapore on maailman rikkain valtio. Se on siksi paras esimerkki valtiosta, jonka ei missään nimessä pitäisi olla virallinen kehitysmaa. Siksi viljelen sitä eniten.

Demokratiaa en siis kannata. Mutta sitäkin voisi parantaa huomattavasti hyvin yksinkertaisilla ja helposti toteutettavilla keinoilla. Naisilta äänioikeus pois, niin tilanne parantuisi jo huomattavasti. Esim. poistettuun kirjoitukseeni ei tullut naisilta yhtään reaktiota (kommenttia, suositusta, tai yhdenkään kommentin suositusta). Sitten voi mennä katsomaan näitä naisten blogeja, joissa on usein englanninkielinen nimi ja kirjoitetaan vain omasta (luksus)elämästä. Näillä on paljon enemmän lukijoita (ja jotkut elävät jopa näillä blogeilla, monet ottavat tuotelahjoituksia, jne.) kuin miesten blogeilla, joissa kirjoitetaan tärkeistä aiheista ja aina jostain muusta kuin bloginkirjoittajasta itsestään. Kommentoijat näissä blogeissa ovat melkein kaikki naisia. Naisilla ja miehillä on aivan erilaiset mielenkiinnon kohteet ja taipumukset. En ole koskaan kuullut naisen puhuvan mikrofoniin missään videopelissä (ei ole paljon kokemusta, mutta tarpeeksi johtopäätöksen tekemiseen). Battlefield, FIFA, PES... Konsolien ja PC-pelien murtamis"skene" on kokonaan miesten alaa, samoin keinotekoiset kielet ja apukielet. Vastaavasti on naisten hallitsemia aloja, sanoisin, että käsityöt, neulonta... Ne hyvin harvat naiset mainitsemillani aloilla ovat yleensä sitten aseksuaaleja tai lesboja, eli heillä ei ole normaalin naisen aivoja. Tai sitten he ovat jossakin PR-toimessa tai "toimistohommissa" varsinaisen "likaisen" tai miehisen työn ulkopuolella.

Minulla ei ole aikomusta alkaa kalastelemaan ääniä tai ryhtyä muuttamaan sanomisiani/kantojani sen perusteella, millä on saatavissa eniten ääniä tai suosiota.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset